Česká Lékárna bez lékařského předpisu
Český Telefon:
Mezinárodní Telefon:
Sexuální muž
NEJLEPŠÍ CENA
Prášky DE

Ochrana osobních údajů

Níže uvedené informace o zásadách ochrany osobních údajů deklarují, jaké vámi sdělené informace shraňujeme, jak je můžeme využívat a jaké podnikáme kroky, abyste si mohli být jisti, že jsou uchovány v bezpečí. Respektujeme vaše právo na soukromí.

Berte prosím na vědomí, že naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky obsahující užitečné informace. Jsme odpovědi pouze za ochranu údajů, které sdělujete na doméně lekarnavceske.com. Při registraci, realizaci objednávky a platbě předáváte své osobní údaje a používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím v rámci oprávněného zájmu a to za účelem realizace vaší objednávky. Kliknutím na tlačítka "přijímám", "souhlasím", "beru na vědomí", "potvrzuji" vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Máte-li ohledně zásad ochrany osobních údajů dotazy, prosím kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci "Kontakty".

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit znění zásad o ochraně osobních údajů. Případné změny budou vyznačeny přímo na této stránce. Další používání našeho webu je výrazem souhlasu s těmito změnami, proto je doporučujeme čas od času navštívit. 

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou takové informace, které mohou vést k jednoznačné identifikace osoby. Souhrn těchto informací může obsahovat avšak není omezen na občanské jméno, adresu bydliště, telefon, číslo platební karty, IP adresu počítače, údaje o poloze či historii nákupů.

Jaké informace shromažďujeme?

 • Informace, které nám poskytnete pomocí rozhraní
 • Písemné a ústní informace spjaté s vytvořením účtu či kontaktem se zákaznickou podporou;
 • Zodpovězené otázky;
 • Formuláře vyplněné na našich stránkách;
 • Informace předané emailem,telefonicky , ústně, písemně a jinou formou;
 • Informace předávané aplikacemi;
 • Informace poskytnuté při nákupu produktů;
 • Informace z průzkumů a soutěží.

Může se jednat o:

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Fakturační a dodací adresa
 • Objednávky
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • IP adresa počítače při přihlášení do zákaznického účtu
 • Uživatelská jména na sociálních sítích, pokud je užíváte pro kontakt s námi

Cookies

Abychom bylo schopni poskytnout vám co nejlepší zákaznický servis a požitek z užívání našeho webu, je nutné shromažďovat informace technického charakteru o vašem zařízení, připojení k internetu, prohlížeči, lokalitě, IP adrese, stránkách zobrazovaných během návštěvy, vyhledávání na našich stránkách a způsobu, jakým náš web používáte. Tyto informace mohou být kombinovány s výše uvedenými body. Cookies slouží k rozpoznání uživatele. Díky tomu vám můžeme nabídnout lepší servis. Pokud si nepřejete být sledováni pomocí Cookies, můžete využít anonymní režim vašeho prohlížeče.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé soubory ukládané vaším internetovým prohlížečem na pevném disku vašeho počítače. Slouží k záznamům vedoucím ke zlepšení uživatelské zkušenosti.
Ve většině případů jsou cookies standardně povoleny, nicméně to lze snadno změnit v nastavení prohlížeče. To však s nejvyšší pravděpodobností povede ke snížení komfortu.
Pro další informace o principu fungování Cookies prosím jděte na adresu www.allaboutcookies.org

Využití IP adresy

IP adresa je adresa identifikující přípojný bod k internetu. IP adresy jsou užívány k analýze geografických informací a k optimalizaci webu. 

Jak informace používáme?

Informace používáme výhradně a jedině za účelem zkvalitnění našich služeb a v rámci oprávněného zájmu. Díky sděleným informacím si můžete vytvořit a udržovat zákaznický účet, realizovat opakované objednávky jedním kliknutím a požívat další výhody. Vámi sdělené informace však potřebujeme i pro zpracování objednávek a doručení zásilek. Díky vašim odpovědím můžeme zlepšovat naše centrum zákaznické podpory, rozšiřovat nabídku odpovídající vaší poptávce a zpracovávat požadavky na zákaznickou podporu formou dohledání potřebných informací a kontaktováním vás za účelem řešení vašich požadavků či s vámi komunikovat v případě výpadku služeb nebo za účelem zabezpečení.

Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

Existují zákonné důvody, pro které je možné nebo nutné sbírat osobní údaje. Mezi tyto důvody se řadí:

 • Váš souhlas s konkrétními činnostmi zpracování osobních údajů
 • Legitimní oprávněný zájem z naší strany s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy překonány vašimi právy a zájmy
 • Dodržování právních závazků, kterým podléháme, abychom dodrželi právní předpisy

Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být za určitých okolností sděleny třetím stranám, a to ve shodě s účely uvedenými výše. Mezi tyto okolnosti patří:

 • Předání potřebných informací dopravci
 • Uchování osobních údajů v chráněném datacentru, kde je provozován náš web
 • Předání informací o platební kartě zprostředkovateli platebního styku
 • Analytici a poskytovatelé vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich webových stránek. Vaše osobní údaje jsou sdíleny v anonymizované formě
 • Jiné právnické osoby dočasně nebo trvale pro účely společného podniku, prodeje, fúze, změny právní formy nebo podobné události
 • Orgány veřejné moci, kde to zákon vyžaduje

Obchodní sdělení

Na základě vámi projeveného zájmu o naše produkty a služby či realizované objednávky v dobré víře můžeme zaslat na vaši emailovou adresu zaslat sdělení relevantní vašim zájmům či minulé objednávce. Příjem nabídek lze kdykoliv zrušit odhlášením pomocí odkazu umístěného v každém přijatém obchodním sdělení.

Bezpečnost dat

Bezpečnost informací nebereme na lehkou váhu. Pro ochranu dat používáme adekvátní technologické prostředky a interní směrnice zajišťujíci bezpečnost dat uložených pomocí digitálních i analogových technologií. Veškeré systémy jsou chráněny před neoprávněným vniknutím, použitím, ztrátou, poškozením nebo zveřejněním.

Mezinárodní převod osobních údajů

V souladu s výše uvedenými důvody můžeme vaše osobní údaje předat mimo zemi, ve kterých byly shromážděny. Mohou být přenášeny zejména v rámci naší společnosti a našich externích poskytovatelů služeb, a to například za účelem expedice zboží. Zajistíme, aby vaše informace byly chráněny dle požadavků General Data Protection Regulation (GDPR).

Vaše práva

GDPR poskytuje subjektům osobních údajů práva na přístup, opravu, vymazání, omezení, přenos a námitky proti zpracování. Tyto subjekty mají právo podat příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů stížnost na základě domněnky, že jsou jejich osobní údaje zpracovávány mimo soulad  s platnými právními předpisy. 

Právo na zpřístupnění subjektu (SAR). Můžete požadovat kopie svých osobních údajů, pokud to zákon umožňuje. Žádost o vytvoření kopie osobních údajů prosím zašlete prostřednictvím centra zákaznické podpory. Prosím uveďte klíčové slovo SAR a doložte doklad totožnosti.

Právo na opravu. Pokud o vás vedeme nepřesné nebo neúplné údaje, máte právo žádat nápravu.

Právo na odvolání souhlasu. Pokud to umožňuje zákon, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání nezadává důvod k vymazání v případech oprávněného zákonného zájmu. V případě, že souhlas stáhnete, může se snížit kvalita a rozsah poskytovaných služeb.

Právo na výmaz. V případě neexistence zákonného důvodu pro nerespektování požadavku na vymazání tak učiníme a vaše rozhodnutí budeme respektovat. Mohou však vzniknout zákonné důvody, proč tyto informace musíme ze zákona držet.

Právo na přenositelnost údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí osobních údajů o vaší osobě ve strukturované a strojově čitelné podobě v případě, že je to technicky proveditelné. Převedení osobních údajů neznamená jejich smazání z původního úložiště.

Právo podat stížnost. Pokud máte dotaz nebo stížnost ohledně zpracování osobních údajů o vaší osobě, kontaktujte nás prosím. I přesto máte plné právo kontaktovat i dozorový orgán. 

Změny zákonů a zásad ochrany soukromí

Zákony v oblasti ochrany osobních údajů se mění a my se snažíme tyto standardy splňovat. Abychom dostáli požadavkům regulačních orgánů, jsme povinni naše postupy neustále měnit a vylepšovat. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo tyto zásady kdykoliv měnit a to bez předchozího upozornění.

Není vám něco jasné? Kontaktujte nás

Kompletní a vyčerpávající přehled zákonů o ochraně osobních údajů je velice obsáhlý souhrn informací. Informace uvedené na této stránce považujeme za dostatečné. Pokud však máte pochyby nebo dotazy, prosím neváhejte a kontaktujte nás. V rámci naší politiky bezkonkurenční zákaznické péče uděláme vše pro vaši spokojenost a zodpovíme všechny vaše dotazy, případně budeme reagovat na vaše připomínky a požadavky týkající se ochrany osobních údajů v souladu s platnými zákony.

Můj účet Můj účet

Pro vylepšení vašeho uživatelského komfortu používáme cookies. Dalším používáním tohoto webu souhlasíte s jejich užitím.

Potvrdit